70 70 24 24 - Vi sidder klar til at hjælpe

Ønsker du at klage, kan dette gøres skriftligt til:

 

D:E:R A/S
Østre Stationsvej 1-5
5000 Odense C

Eller

 

der@der.dk

 

Du har efterfølgende mulighed for at klage til Ankenævnet for Finansieringsselskaber, ved at benytte en klageformular på www.finansanke.dk og sende denne til spa@kfst.dk eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.”

 

Du kan også indgive din klage til Forbrugerklagenævnet, eller Forbrugerombudsmanden. Se mere på www.forbrug.dk eller kontakt Forbrugerombudsmanden på tlf. 41 71 51 51.

 

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal vores e-mail adresse angives: der@der.dk.”