70 70 24 24 - Vi sidder klar til at hjælpe

Privatlivspolitik

Som dataansvarlig virksomhed er det vigtigt for os at beskytte og værne om de personlige oplysninger vi behandler. Det er det, fordi vi ønsker at behandle vores kunder, og andre som viser interesse for vores virksomhed, bedst muligt. Men naturligvis også fordi lovgivningen vedrørende beskyttelse af personoplysninger kræver, at vi beskytter oplysningerne på en lang række områder, og at vi behandler dem lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.
Formålet med nærværende privatlivspolitik er at beskrive vores behandling af oplysninger om vores kunder. Vi vil derfor gerne informere om hvilke typer af personlige oplysninger vi behandler, med hvilket formål vi behandler dem, og hvem vi evt. videregiver dem til.


Hvem er vi?
Dataansvarliges identitet samt kontaktoplysninger:
D:E:R A/S
Østre Stationsvej 1-5
5000 Odense C
CVR – nr. 19162494
70702424
der@der.dk
https://www.der.dk/


Kontakt til vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO):
Vi har ansat en databeskyttelsesrådgiver, som hjælper med at sikre høj databeskyttelse i vores virksomhed. Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte databeskyttelsesrådgiveren.


Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:


- Via kontaktformular på vores hjemmeside – du finder den her: att.: Databeskyttelsesrådgiver (DPO).
- På e-mail: Skriv til: DPO@3cretail.dk Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.
- Ved brev: Skriv til: D:E:R A/S
Att.: DPO
Østre Stationsvej 1-5
5000 Odense

Hvilke typer af personoplysninger behandler vi?
For at gennemføre en bestilling på der.dk skal du altid angive følgende oplysninger: navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Personnummer skal desuden angives ved kreditkøb og kontantlån. Ved ansøgning om kreditkøb og kontantlån videresendes du til vores samarbejdspartner Facit Bank A/S, som vil indhente yderligere oplysninger om dig for at kunne foretage en kreditvurdering, se nærmere herom i Facit Bank A/S’ privatlivspolitik som findes her.


Kategorier af personoplysninger
De oplysninger, som vi behandler om dig, kan i henhold til ovennævnte samt endvidere omfatte:
Almindelige personoplysninger, herunder
- dine identitets- og kontaktoplysninger herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse og dokumentation af legitimation.
- oplysninger om dine køb, herunder bl.a. bestilte eller købte varer, leveringer, og betalinger
- oplysninger om beskæftigelsesforhold, bopæl, civilstand samt kontonummer
- oplysninger om reklamationer og support
- dine eventuelle samtykker eller indsigelser
- oplysninger om dine interesser, som du enten selv har givet os, eller som vi kan aflæse af dine handlinger, fx dine køb og dine besøg på vores hjemmesider
- oplysninger om vores eventuelle markedsføringstiltag og dine eventuelle svar eller reaktioner herpå
- oplysninger om aflevering og åbning mv. af elektronisk markedsføring, herunder om der er klikket på links i meddelelserne, evt. indsamlet ved brug af tracking- mekanismer, der er indbygget i meddelelserne
- oplysninger om kreditvurderinger og betalingsordninger
- kreditvurderingsoplysninger til brug for lovpligtig rådighedsberegning ved indgåelse af betalingsaftaler eller lignende
- oplysninger om restancer, inkassosager, domme og indberetninger til kreditoplysningsbureauer
- oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.


CPR-nummer
- Vi behandler oplysninger om dit CPR-nummer, hvis du har eller har haft et kreditforhold hos os, eller det er nødvendigt for at vi kan gøre et retskrav gældende.


Oplysninger om strafbare forhold
- Hvis du har begået strafbart forhold over for os – f.eks. bedrageri – vil vi behandle de oplysninger, der er nødvendige i forhold til at gøre vores krav gældende.


Ovenstående typer af oplysninger afgives naturligvis frivilligt til D:E:R A/S, men afgives de oplysninger ikke, som er nødvendige for det løbende kundeforhold, er D:E:R A/S berettiget til at afvise behandlingen.


Formål og lovgrundlag
Hvilke love ligger til grund for vores behandling af personoplysninger?
Vores behandling af personoplysninger baserer sig især på følgende lovgrundlag:

- Kreditaftaleloven
- Bogføringsloven
- Hvidvaskloven
- Markedsføringsloven
- Databeskyttelsesforordningen
- Databeskyttelsesloven


Hvad er formålet med at behandle personoplysningerne?
Vi har følgende formål med - og lovgrundlag for - vores databehandlinger i forhold til nuværende, potentielle og tidligere kunder:

- Gennemførelse af dine bestillinger og køb, herunder bl.a. levering og betaling samt besvarelse af dine eventuelle spørgsmål.
Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) om behandlinger, som er nødvendige for at opfylde vores kontrakt med dig.
- Ydelse af kundeservice og support, herunder besvarelse af spørgsmål, oprettelse af reparations- eller øvrige support sager, herunder videregivelse af oplysninger til samarbejdspartnere i forbindelse med support på elektronik eller hårde hvidevarer.
Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) om behandlinger, som er nødvendige for at opfylde vores kontrakt med dig.
- Opfyldelse af bogførings- samt hvidvasklovens krav om registreringer (fem år plus det indeværende år).
Lovgrundlaget er som anført bogføringsloven samt hvidvaskloven.
- Stillingtagen til og imødekommelse af kredit, herunder i forbindelse med betalingsordninger og lign.
Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) om behandlinger, som er nødvendige for at opfylde vores kontrakt med dig, samt kreditaftalelovens § 7c.
- Opfyldelse af krav om indberetning af renter til SKAT
Lovgrundlaget er lovkravet om indberetning til SKAT.
- Markedsføring, herunder direkte markedsføring overfor kommende og eksisterende kunder
06.10.2020 side 4
Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6,stk. 1, litra f, suppleret med markedsføringsloven og databeskyttelsesloven.
- Dokumentation for evt. samtykke opbevares i 5 år efter endt kundeforhold eller ved din tilbagekaldelse heraf.
- Dine oplysninger opbevares i 5 år med henblik på at kunne dokumentere indsamlingens korrekthed, jf. Databeskyttelsesloven § 41, stk. 7.
- Statistiske opgørelser. Personoplysninger som anvendes til statistiske formål anonymiseres.
- Ved misligholdelse af indgåede forpligtelser over for D:E:R A/S, kan D:E:R A/S indberette til kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor.
- Der henvises i øvrigt til D:E:R A/S’ cookiepolitik.


Hvad gives der samtykke til?
Der gives samtykke til bl.a. følgende:
- Løbende indhentning af oplysninger i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre godkendt af Datatilsynet.
- Videregivelse af oplysninger om betalingsmønstre og samlet balance til Facit Bank A/S til brug for kreditvurdering, ved ansøgning om kontantlån eller kreditkøb igennem L’EASY A/S.
- Videregivelse af oplysninger til samarbejdspartnere med henblik på, at gennemføre evt. service og/eller support sager.

Et allerede afgivet samtykke kan ifølge lovgivningen trækkes tilbage. En evt. anmodning om tilbagetrækning af samtykke skal ske skriftligt til D:E:R A/S via ovenfor nævnte kontaktoplysninger.


Hvilke rettigheder har den registrerede?
Enhver som har personoplysninger registreret hos D:E:R A/S har ifølge loven ret til at anmode om:

- Indsigt i hvilke personoplysninger der behandles, hvorfra de indhentes, og med hvilket formål de behandles.
- Berigtigelse af personoplysninger som er forkerte eller vildledende.
- Sletning af personoplysninger som ikke længere kan behandles inden for lovens rammer.
- Begrænsning af behandlingen af personoplysninger.
- At gøre indsigelse mod den behandling af personoplysninger som finder sted, herunder afgørelser som alene er baseret på automatisk behandling (profilering).

Rettighederne kan gøres gældende over for D:E:R A/S ved kontakt til vores DPO eller via kontakt til Datatilsynet.

 

Om os

Siden 1970 har vi arbejdet for, at du kan få finansieret det, der betyder noget for dig. Samtidig har det været lige så vigtigt for os at give dig seriøs og personlig vejledning. Det gælder også i dag, hvor vores mange medarbejdere hver dag hjælper og svarer på spørgsmål fra kundecenteret i Odense. Hvis du, udover lån, også har behov for nogle af markedets bedste produkter, tilbyder vi både rådgivning og finansiering af dette.

Læs mere om D|E|R Privat Finans >>