70 70 24 24 - Vi sidder klar til at hjælpe

PEP

POLITISK EKSPONERET PERSON (PEP)

Hvad er en politisk eksponeret person?

Ved en politisk eksponeret person forstås en fysisk person, der har eller inden for det seneste år har haft et af følgende offentlige erhverv:
• Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister
• Parlamentsmedlem
• Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser
• Medlem af revisionsretter
• Medlem af centralbankbestyrelse
• Ambassadør eller chargés d'affaires
• Højtstående officerer i de væbnede styrker.
• Medlem af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer


Hvem er et nærtstående familiemedlem?

Ved nærtstående familiemedlem til en politisk eksponeret person forstås en politisk eksponeret persons:
• Ægtefælle
• Registrerede partner
• Samlever
• Forældre
• Børn og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere

 

Hvem er en nær samarbejdspartner?

• En fysisk person, der er samarbejdspartner til en, der har eller inden for de seneste år har haft en af ovenstående stillinger