70 70 24 24 - Vi sidder klar til at hjælpe

PEP

POLITISK EKSPONERET PERSON (PEP)

Hvad er en politisk eksponeret person?

Ved en politisk eksponeret person forstås en fysisk person, der har eller inden for det seneste år har haft et af følgende offentlige erhverv:
• Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister
• Parlamentsmedlem
• Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser
• Medlem af revisionsretter
• Medlem af centralbankbestyrelse
• Ambassadør eller chargés d'affaires
• Højtstående officerer i de væbnede styrker.
• Medlem af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer


Hvem er et nærtstående familiemedlem?

Ved nærtstående familiemedlem til en politisk eksponeret person forstås en politisk eksponeret persons:
• Ægtefælle
• Registrerede partner
• Samlever
• Forældre
• Børn og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere

 

Hvem er en nær samarbejdspartner?

• En fysisk person, der er samarbejdspartner til en, der har eller inden for de seneste år har haft en af ovenstående stillinger

Om os

Siden 1970 har vi arbejdet for, at du kan få finansieret det, der betyder noget for dig. Samtidig har det været lige så vigtigt for os at give dig seriøs og personlig vejledning. Det gælder også i dag, hvor vores mange medarbejdere hver dag hjælper og svarer på spørgsmål fra kundecenteret i Odense. Hvis du, udover lån, også har behov for nogle af markedets bedste produkter, tilbyder vi både rådgivning og finansiering af dette.

Læs mere om D|E|R Privat Finans >>