Ankenævn

Ønsker du at klage, kan dette gøres skriftligt til:

D:E:R A/S
Østre Stationsvej 1-5
5000 Odense C

Eller

der@der.dk

Du har efterfølgende mulighed for at klage til Ankenævnet for Finansieringsselskaber, ved at benytte en klageformular på www.finansanke.dk og sende denne til  spa@kfst.dk  eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.”

Du kan også indgive din klage til Forbrugerklagenævnet, eller Forbrugerombudsmanden. Se mere på www.forbrug.dk eller kontakt Forbrugerombudsmanden på tlf. 41 71 51 51.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal vores e-mail adresse angives: der@der.dk.”

© 2020 D|E|R Privat Finans (D:E:R A/S) CVR 19162494     Østre Stationsvej 1-5     5000 Odense C     Tel. 70 70 24 24     der@der.dk     Sitemap     Persondatapolitik